VISI

Mendidik usahawan yang dinamik untuk Perniagaan dan Teknousahawan

MISI

Komited dalam menghasilkan modal insan profesional menerusi teknologi perniagaan usahawan inovatif dan amalan perniagaan beretika.

OBJEKTIF

  • Melahirkan graduan yang dapat menunjukkan kecekapan sebagai usahawan bebas.

  • Melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam pengurusan, perniagaan serta kemahiran perniagaan digital.

NILAI TERAS

  • Meningkatkan prestasi pusat dan program kami secara berterusan.

  • Sentiasa memiliki intelektual yang tinggi dan daya saing.

  • Memiliki integriti tinggi dan tingkah laku beretika dalam menjalankan program ini.

  • Sentiasa berinovasi dan menghasilkan wawasan kreatif yang tinggi.

  • Memiliki persekitaran perniagaan yang berkesan untuk menghasilkan peniaga yang berdaya saing.

  • Melengkapkan keperluan pasaran.